جامعه مجازی روابط عمومی

مدیر سایت ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۰
جامعه مجازی روابط عمومی
  • ساختار
  • قالب
  • محتوا
  • دسته بندی
  • بهینه سازی

سایت جامعه مجازی روابط عمومی که در کنار آن بانک اطلاعاتی روابط عمومی های کشور نیز راه اندازی شده سایتی است برای ارتباط با روابط عمومی ها در زمینه آموزش، اخبار و گزارش فعالیت ها

فرستادن دیدگاه »